Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) – grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - care vor face parte din echipa comunitară integrată

20. 11. 04