Ordinul ministrului sanatatii nr 335/11.03.2021 privind aprobarea Procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre Ministerul Sanatatii si unitatile cu personalitate juridica aflate in suboerdinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestuia, cu rugamintea de a o avea in vedere la o eventuala recrutare a personalului, in afara organigramei, daca derulati sau veti derula proiecte cu finantare europeana nerambursabila.

OrdinAprobareProceduraRecrutaresiSelectie

Anexa 1 Grila de Evaluare CV

Anexa 2 Plan de interviu

Anexa 3 Grila de selectie _interviu

Anexa 4 PV selectie

Anexa 5.Imputernicire

Anexa 6 opis