IN ATENTIA UNITATILOR SANITARE

MS.60.4.5.A_Cap.1 Dare de seama diabet-raportare anuala

Morbiditatea si activitatea in cabinetele medicale scolare-raportare anuala

MS.60.4.2.A_Cap.1_Dare de seama privind principalii indic.ai cunoasterii sanatatii – raportare trimestriala

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (republicată) , vă aducem la cunoștință că toate unitățile sanitare,  indiferent de forumul tutelar au obligația de a raporta trimestrial și/sau anual date statistice privitoare la activitatea unității.

În acest sens, vă rugăm să completați formularele alăturate cu datele statistice, specifice activității unității.

Termen de raporatre: data de 15 ale lunii următoare încheierii trimestrului / anului.

În caz de neraportare se vor aplica sancțiunile prevăzute de lege.