Avize și autorizări

Avize și autorizări

Atribuţii generale: 

 • verificarea, înregistrarea documentelor necesare pentru
  • autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere
  • autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare
  • certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
  • asistenţă de specialitate de sănătate publică
 • redactarea şi eliberarea autorizaţiilor şi a notificărilor
 • de asemenea, se înregistrează: cereri de audienţă, reclamaţii, sesizări, solicitări inscrieri în Registrul Unic al Cabinetelor, cereri înscriere rezidenţiat, cereri examene igienă, cereri notificări privind accesare fonduri europene prin PNDR – AFIR

Programul cu publicul:

 • primiri (şi eliberari) documente: Luni – Joi: 8:30 – 12:00; Vineri: 8:30 – 11:00
 • eliberări documente: Luni – Vineri: 14:00 – 15:00; Miercuri: 14:00 – 18:00

Acte necesare:

 • Autorizaţia sanitară în baza Declaraţiei pe Propria Răspundere
  • cerere tip
  • declaraţia tip referitoare la condiţiile igienico-sanitare (semnată de manager/ administrator/ titular activitate)
  • memoriu tehnic
  • planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
 • Autorizaţia sanitară în baza Referatului de Evaluare
  • cerere semnată de titularul activităţii/administrator
  • memoriu tehnic
  • planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • chitanţa de plată a tarifului de autorizare sanitară-după caz
 • Certificarea Conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
  • cerere tip
  • memoriu tehnic
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • chitanţa de plată a tarifului de certificare
  • documentele vor fi depuse în original sau în copie, cu menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant
  • termentul de soluţiunare:
   • 5 – 20 zile lucrătoare de la data înregistrării
   • maximum 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă 
 • Asistenţă de Specialitate – pentru proiecte de amplasare, construire, amenajare, modificare a unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei
  • cerere tip
  • certificat de urbanism
  • plan de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate
  • proiectul obiectivului – circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora (după caz)
  • memoriu tehnic
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • chitanţa de plată a tarifului
  • documentele vor fi depuse în original sau în copie, cu menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant
  • termenul de soluţionare:
   • 5 – 20 zile lucrătoare de la data înregistrării
   • maximul 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă

Taxe conform Ord.MS 1030/2009:

 • 200 lei – tarif asistenţă de specialitate şi certificarea conformităţii
 • 300 lei – tarif autorizare sanitară în baza referatului de evaluare
 • 200 lei – tarif viză anuală
 • 50 lei – tarif suplimentar pentru rezolvare în regim de urgenţă (maximum 5 zile lucrătoare)

Pentru proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014-2020, se vor respecta prevederile Protocolului de colaborare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Ministerul Sănătăţii.