Direcția de sănătate publică a județului Sibiu, , cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect : ,,Servicii de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă,, cpv 71317200-5 Servicii sanitare și de siguranță (Rev.2).

Termenul de depunere al ofertelor: 19.02.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.

Direcția de sănătate publică a județului Sibiu,

 cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect :

,,Servicii de curățare a birourilor și a spațiilor comune în sediile în care își desfășoară activitatea,, cpv 90919200-4 servicii de curățare a birourilor (Rev.2).

 

Termenul de depunere al ofertelor: 16.02.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.