Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu, , cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect : ,,Servicii medicale și psihologice de medicina muncii și siguranța transporturilor rutiere,, cod CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii  (Rev.2)

Termenul de depunere al ofertelor: 23.04.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.

Caiet de sarcini servicii medicale

Invitatie de participare servicii medicale

Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu, , cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect : ,,Servicii de pază și protecție,, cod CPV 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)

Termenul de depunere al ofertelor: 23.04.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.

Caiet de sarcini servicii de paza si protectie

Invitatie de participare servicii de paza si protectie

Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu, , cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect : ,,Servicii de reparare, întreținere și verificare aparatură medicală și de laborator și alte echipamente electrice,, cod CPV 45259000-7 Reparare și întreținere echipamente (Rev.2)

Termenul de depunere al ofertelor: 23.04.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.

Caiet de sarcini Reparare si intretinere echipamente

Invitatie de participare servicii de reparare si intretinere echipamente

Direcția de sănătate publică a județului Sibiu, , cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect : ,,Servicii de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă,, cpv 71317200-5 Servicii sanitare și de siguranță (Rev.2).

Termenul de depunere al ofertelor: 19.02.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.

Direcția de sănătate publică a județului Sibiu,

 cu sediul in Sibiu, strada Gheorghe Barițiu nr.3, CUI 11278445, vă invită să participați la procedura de atribuire având ca obiect :

,,Servicii de curățare a birourilor și a spațiilor comune în sediile în care își desfășoară activitatea,, cpv 90919200-4 servicii de curățare a birourilor (Rev.2).

 

Termenul de depunere al ofertelor: 16.02.2024, ora 10:00, la secretariatul DSP SIBIU, operatorii economici pot solicita clarificări și informații, in format electronic, la adresa de email: achizitiipublice@dspsibiu.ro, sau tel. 0269/210071 int.110-comp.Achiziții Publice.