REPARTIȚIA PE CORDONATORI ȘI STAGII DE PREGĂTIRE  A REZIDENȚILOR CARE ÎNCEP PREGĂTIREA LA 01.01.2023 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR SIBIU

Rezidenții vor prezenta următoarele documente :

  • Cartea de identitate/buletinul sau pașaportul în termen de valabilitate;
  • Procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit;
  • Copie carte de identitate a rezidentului pe care se trece numărul de telefon și adresa de e-mail.

        REPARTIȚIA VA AVEA LOC DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

Articole recomandate