Studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii şi confortului populaţiei pentru obiectivul de investiţie „SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ADĂPOST AGRICOL ÎN SPAŢIU ABATORIZARE/PROCESARE PRODUSE AGROZOOTEHNICE”, situat în oraşul Miercurea Sibiului, sat Apoldu de Sus, judetul Sibiu CF 101358

Articole recomandate