Examene și concursuri

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar / mediator sanitar) – grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară – care vor face parte din echipa integrată