Repartiția rezidenților pe clinici de pregătire și coordonatori de rezidențiat 2020 – Centrul Universitar Sibiu

Repartiția pe clinici de pregătire și coordonatori de rezidențiat – Centrul Universitar Sibiu – se va desfășura după următorul program: descarcă aici.

Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației, medicii rezidenți sunt rugați să respecte programarea pe zile, ore și specialități.

Citește mai mult >

Analiză publică cu privire la studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE”, situat în sat Glâmboaca, județul Sibiu

Analiză publică cu privire la Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție „Construire fermă bovine„, situat în sat Glâmboaca, extravilan, FN, Cod poștal 555202, CF107468, număr cadastral 107468, parcela 2270/13, județul Sibiu.

Eventualele sugestii/discuții vă rugăm să le transmiteți, în termen de 10 zile de la publicare, la adresa de e-mail: catdspsibiu@yahoo.com.

Citește mai mult >

Rezidențiat – 15 noiembrie 2020 – Informații privind încadrarea medicilor rezidenți care au ales loc de pregătire în centrul universitar sibiu, începând cu 1 ianuarie 2021

În perioada 7 – 15 decembrie 2020, inclusiv, medicii se vor prezenta la unitățile sanitare desemnate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, în vederea încheierii contractelor de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2021.

Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul.

Rezidenţii pe loc cu pregatire in centrul universitar Sibiu isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate, in functie de specialitatea aleasă.

 • Lista spitalelor de încadrare se poate descărca de AICI.
Citește mai mult >

Rezidențiat – Sesiunea 15 noiembrie 2020 – Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 24, 25, 26 și 27 noiembrie 2020 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 1. Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate și să poarte mască medicală; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 2. Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția – NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 3. Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 4. Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 5. Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 6. Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu maxim 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 7. Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 8. Potrivit metodologiei de concurs „Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ

În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • marți, 24 noiembrie 2020 – în intervalul 9:00 – 19:00 – domeniul farmacie
 • miercuri, 25 noiembrie 2020 – în intervalul 9:00 – 16:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 25 noiembrie 2020 – în intervalul 16:30 – 19:00 – domeniul medicină (DOAR candidații de la poziția 1 la poziția 400)
 • joi, 26 noiembrie 2020 – în intervalul 9:00 – 19:00 – (continuare) domeniul medicină
 • vineri, 27 noiembrie 2020 – începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
Citește mai mult >

Anunț promovare grad profesional noiembrie 2020

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sibiu organizează examen pentru promovarea în grad profesional al funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare în semestrul II al anului 2020, astfel:

Inspector clasa I, grad asistent – funcţie publică de executie, din cadrul Compartimentului Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă, promovează în grad de Inspector clasa I, grad principal în cadrul aceluiași compartiment.

Condiţii specifice:

 • Vechime în funcția deținuță: 3 ani, și calificativ foarte bine în ultimii 2 ani.

Perioada de înscriere la examenul de promovare în grad superior celui deținut, se va face în perioada 4 noiembrie- 13 noiembrie 2020.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 23.11.2020 – proba scrisă
 • 25.11.2020 – interviul
Citește mai mult >

Analiză publică cu privire la studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” situat în localitatea Veștem, județul Sibiu

Analiză publică cu privire la Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție „Construire capelă mortuară și branșamente utilități” situat în localitatea Veștem, CF 109871, nr. top 328/4, intravilan, județul Sibiu.

Eventualele sugestii/discuții vă rugăm să le transmiteți, în termen de 10 zile de la publicare, la adresa de e-mail: catdspsibiu@yahoo.com.

Citește mai mult >

Analiză publică cu privire la studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție “CENTRU COLECTARE BOVINE” situat în Slimnic, str. Mandrei FN jud. Sibiu

Analiză publică cu privire la Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție „Centru colectare bovine” situat în Slimnic, str. Mandrei FN jud. Sibiu.

Eventualele sugestii/discuții vă rugăm să le transmiteți, în termen de 10 zile de la publicare, la adresa de e-mail: catdspsibiu@yahoo.com.

Citește mai mult >