Anunț organizare concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante – personal contractual

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante – personal contractual:

 • 1 post de asistent medical principal S, specialitate generalist,  în cadrul Compartimentului Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 05.05.2021 (proba scrisă) şi 07.05.2021 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, din 09 aprilie 2021 până la data de 23 aprilie 2021.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Executiv al D.S.P.J. Sibiu (formular tipse completează după verificarea documentelor);

 

 1. Curriculum Vitae.

 

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

 1. Copie acte studii:

Pentru postul de asistent medical grad principal S, specialitate generalist:

 • Diplomă de licență de asistenti medicali studii superioare;
 • Adeverinta specialitate generalist;
 • Adeverinţă grad principal;

 

 1. Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

 

 1. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

 

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 

 

 1. Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2021.

 

 1. Certificat de integritate comportamentala.
 • 1 post Referent IA, studii medii, în cadrul Compartimentului Administrativ/Mentenanta.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 05.05.2021 (proba scrisă) şi 07.05.2021 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, din 09 aprilie 2021 până la data de 23 aprilie 2021.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

1.Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Executiv al D.S.P.J. Sibiu (formular tipse completează după verificarea documentelor);

 1. Curriculum Vitae.

 

      3.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivt legii, după caz;

 

      4.Copie acte studii:

Pentru postul de Referent IA -studii medii-diploma de bacalaureat, minim 6ani si 6 luni vechime in munca:

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Adeverinta vechime in munca;

Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

 

5.Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

 

6.Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 

7.Certificat de integritate comportamentala

 

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: runos@dspsibiu.ro .

 

DIRECŢIUNEA

 

 

 

Tematica concurs ocupare post de ASISTENT MEDICAL  S, GRAD PRINCIPAL, SPECIALITATE GENERALIST

 

COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA ȘI MUNCĂ
I.1. Igiena aerului:
a. Compoziţia chimica a aerului si acţiunea sa asupra organismului
b. Poluarea aerului si acţiunea sa asupra organismului si sănătăţii
d. Clima si acţiunea sa asupra sănătăţii
I.2. Igiena apei
a. Nevoile de apa ale individului si colectivităţilor
b. Patologia infecţioasa produsa prin apa
c. Patologia neinfecţioasă produsa prin apa
d. Condiţiile sanitare de potabilitate ale apei

I.4. Igiena habitatului
a. Igiena locuinţei

III. IGIENA ALIMENTATIEI
III.1. Bazele fiziologice ale alimentaţiei
a. Necesarul de energie
b. Necesarul de proteine
c. Necesarul de lipide
d. Necesarul de glucide
e. Necesarul de elemente minerale
f. Necesarul de vitamine
III.2. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor
a. Laptele si brânzeturile
b. Carnea si derivatele
c. Ouăle
d. Legumele si fructele
e. Cerealele si legumele uscate
f. Produsele zaharoase
g. Grăsimile alimentare
h. Băuturi nealcoolice si alcoolice

 1. IGIENA COPIILOR SI TINERILOR
  IV.1 Dezvoltarea fizica a copiilor si tinerilor
  IV.1.1. Igiena copiilor de vârsta 0-3 ani
  a. Caracteristicile anatomo – fiziologice ale copilului mic
  b. Dezvoltarea neuropsihica a copiilor de 0-3 ani
  c. Structura si conţinutul regimului zilnic al copiilor 0-3 ani
  d. Cerinţele igienico-sanitare ale creşei
  IV.1.2.. Igiena copiilor de vârsta 3-6 (7) ani
  a. Dezvoltarea fizica si neuropsihica a copiilor de 3-6 (7) ani
  b. Igiena procesului instructiv-educativ
  IV.1.3. Igiena copiilor de vârsta şcolara
  a. Dezvoltarea fizica si neuropsihica in perioada 6 (7) – 18 ani
  b. Igiena activităţii şcolare
  c. Cerinţele igienice in unităţile şcolare

IV.2. Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor si tinerilor
IV.3. Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile in instituţiile pentru copii
IV.4. Condiţiile igienico-sanitare din instituţiile de învăţământ şi influenţa lor asupra stării de sănătate a elevilor şi a randamentului şcolar.

 1. Terenul construcţiilor şcolare
  b. Amplasarea clădirilor şcolare
  c. Orientarea clădirii şcolare
  d. Iluminatul sălilor de clasa
  e. Cubajul de aer din clasa
  f. Temperatura interioara in clase si in şcoala
  g. Mobilierul şcolar
  h. Laboratoarele şcolare
  IV.5. Întocmirea raţională a orarelor şcolare, mijloc de prevenire a surmenajului la şcolari.
  a. Curbele diurne, săptămânale, semestriale si anuale
  b. Alcătuirea orarului pe criterii igienice
  c. Igiena examenelor
  IV.6. Oboseala şcolară
  a. Cauze care ţin de elev
  b. Cauze care ţin de cadrul didactic
  c. Cauze care ţin de cadrul organizatoric si administrativ al scolii
  IV.7. Prevenirea bolilor infecţioase în şcoli.

V.3. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor .Examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii

 

 1. BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGIE
  VI.1. Partea generală

  VI.1.1. Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazda, rolul ambiantei in producerea infecţiei.
  a. Infecţia
  b. Agentul patogen
  c. Macroorganismul
  d. Mediul exterior
  VI.1.2. Noţiuni de epidemiologie generala
  a. Introducere
  VI.1.3. Factorii epidemiologici principali
  c. Izvorul epidemiogen
  d. Căile de transmitere
  e. Masa receptiva
  VI.1.4. Factorii epidemiologici secundari
  a. Factorul natural
  b. Factorul economico-social
  VI.1.4. Formele de manifestare ale procesului epidemic
  VI. 2. Diagnosticul bolilor infecţioase
  a. Introducere
  b. Datele epidemiologice
  c. Examenul clinic general
  d. Datele de laborator

VI.3. Tratamentul bolilor infecţioase
a. Generalităţi
b. Tratamentul cu antibiotice si chimioterapice
c. Tratamentul specific
d. Tratamentul chirurgical
e. Colectarea dezechilibrelor funcţionale
f. Combaterea inflamaţiei si altor mecanisme patogene
g. Tratamentul simptomatic
h. Tratamentul de susţinere si stimulare nespecifica
i. Repaosul si tratamentul igieno-dietetic
VI.4. Practica îngrijiri bolnavilor infecţioşi
V.4.1. Profilaxia bolilor infecţioase
V.4.1.1 Generalităţi
V.4.1.2. Masuri antiepidemice in focar
a. Masuri îndreptate împotriva izvorului de infecţie
b. Masuri pentru întreruperea cailor de transmitere
c. Masuri pentru creşterea rezistentei organismului
d. Masuri adresate factorilor epidemiologici secundari
VI.5. Partea specială
VI.5.1. Clasificarea bolilor infecţioase
VI.5.2. Infecţii aerogene
a. Scarlatina, angina streptococica
b. Rujeola
c. Rubeola
d. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
e. Tusea convulsiva
f. Parotidita epidemica
g. Gripa, viroze respiratorii
h. Difteria
i. Meningitele
j. Encefalitele
k. Pneumoniile
l. Tuberculoza
m. Infecţii digestive
n. Toxiinfecţiile alimentare
o. Hepatitele acute virale
VI.5.3. Boli cu poarta dominanta tegumentul si mucoasele
a. Infectii stafilococice – septicemii

VI.5.4. SIDA

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Manescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II -A ;( pag. 9-33, 35 -63, 79 – 91, 95-103, 107-127);
 • Cocora; Igiena – Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 131-140, 146-160, 163-167);
 • Cordeanu; Igiena – Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A, (pag. 169-182, 185-208, 216);
 • Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 222-230, 231-235, 237-240,259-262, 265- 269, 270-271, 273-281, 284-289, 291-293, 294, 296, 300-307, 309-312;
 • Bocarnea; Boli infectioase si epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, (pag. 12-22, 23-29, 32-39, 58-74, 77, 84-91, 104, 107-144, 151, 165, 181, 118;
 • Silion, C. Corduneanu, Bazele Medicinii Muncii – Teorie si practica, Ed.Moldo Grup, Iasi ,2002;
 • Manu, T. Niculescu; Practica Medicinii Muncii; Ed. Medicala,1978;

 

 1. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;
 2. Ordinul  Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile;
 3. Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei;
 4. Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii;
 5. Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificările si completările ulterioare;
 7. Ordinul 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie intervenţionala, cu modificările si completările ulterioare;
 8. Ordinul   Nr. 14 din 24 ianuarie 2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare;
 9. Ordinul   Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
 10. Ordinul   Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 219 din 04/01/2002 aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 12. Ordinul M.S. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 13. Ordinul 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 14. Ordonanţa   Nr. 124 din 29 august 1998    *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 15. Ordinul Nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările si completările ulterioare;
 16. Ordinul   Nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
 17. Ordonanţa de Urgenta  Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 18. Legea  Nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor;
 19. Legea  Nr. 16 din 8 ianuarie 1998, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare;
 20. Legea  Nr. 98 din 10 noiembrie 1994    *** Republicată privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare;
 21. Legea  Nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată  prin Legea 311/2004.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia pentru postul de referent 1A la Serviciul Administrativ și mentenanță:

 

 1. Ordinul nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare,
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,
 4. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată), cu modificările și completările ulterioare,
 5. Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile,
 6. Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea <LLNK 12009 0110AZ:1   0  8>Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
 7. Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările ulterioare,
 8. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare,
 10. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare.

Articole recomandate