SCHIMBAREA CENTRELOR DE PREGĂTIRE PENTRU MEDICII REZIDENTI

Sesiunea 2

Ministerul Sănătății anunță organizarea în perioada septembrie-octombrie 2022, a unei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți (transfer).

Dosarele celor interesați se vor depune la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii, în perioada 14-28 septembrie 2022, inclusiv.

Solicitanții sunt rugați să depună numai acele avize care să poartă înscrisuri fără echivoc precum sintagma ”se aprobă” sau ”aviz favorabil”, însoțită de numele în clar al persoanei autorizate să semneze, precum și de semnătura olografă a acestei persoane și numărul de înregistrare de la instituția avizatoare.

Mai jos găsiți anunțul integral și lista locurilor disponibile/centru universitar/specialitate.

Articole recomandate