Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante personal contractual – Asistent Medical

Anunt concurs Asistent Medical

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante personal contractual:

 • 1 post de asistent medical PL, specialitate laborator  în cadrul Laboratorului Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica,
 • 1 post de asistent medical  S, specialitate generalist în cadrul Laboratorului Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica,

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 24.08.2021 (proba scrisă) şi 26.08.2021 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, din 26 iulie 2021 până la data de  09 august 2021 2021.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al D.S.P.J. Sibiu (formular tipse completează după verificarea documentelor);
 2. Curriculum Vitae.
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copie acte studii:

Pentru posturile de asistenti medicali principal PL, specialitate laborator, asistenti medicali, specialitate generalisti:

 • Diplomă de bacalaureat si diploma de absolvire a scolii postliceale de asistenti medicali sau diploma de licenta cu studii superioare – asistenti medicali;
 • Adeverinta specialitate necesara postului;
 • Adeverinţă grad, unde este cazul;
 • Adeverinta paricipare la concurs din partea OAMGMAMR
 1. Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 2. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 3. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 4. Certificat de membru al A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2021.
 5. Certificat de integritate comportamentala

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: runos@dspsibiu.ro .

DIRECŢIUNEA

 

 

Tematica concurs ocupare post de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S,

 

COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA
I.1. Igiena aerului:
a. Compoziţia chimica a aerului si acţiunea sa asupra organismului
b. Poluarea aerului si acţiunea sa asupra organismului si sănătăţii
d. Clima si acţiunea sa asupra sănătăţii
I.2. Igiena apei
a. Nevoile de apa ale individului si colectivităţilor
b. Patologia infecţioasa produsa prin apa
c. Patologia neinfecţioasă produsa prin apa
d. Condiţiile sanitare de potabilitate ale apei

I.4. Igiena habitatului
a. Igiena locuinţei

III. IGIENA ALIMENTATIEI
III.1. Bazele fiziologice ale alimentaţiei
a. Necesarul de energie
b. Necesarul de proteine
c. Necesarul de lipide
d. Necesarul de glucide
e. Necesarul de elemente minerale
f. Necesarul de vitamine
III.2. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor
a. Laptele si brânzeturile
b. Carnea si derivatele
c. Ouăle
d. Legumele si fructele
e. Cerealele si legumele uscate
f. Produsele zaharoase
g. Grăsimile alimentare
h. Băuturi nealcoolice si alcoolice

 1. IGIENA COPIILOR SI TINERILOR
  IV.1 Dezvoltarea fizica a copiilor si tinerilor
  IV.1.1. Igiena copiilor de vârsta 0-3 ani
  a. Caracteristicile anatomo – fiziologice ale copilului mic
  b. Dezvoltarea neuropsihica a copiilor de 0-3 ani
  c. Structura si conţinutul regimului zilnic al copiilor 0-3 ani
  d. Cerinţele igienico-sanitare ale creşei
  IV.1.2.. Igiena copiilor de vârsta 3-6 (7) ani
  a. Dezvoltarea fizica si neuropsihica a copiilor de 3-6 (7) ani
  b. Igiena procesului instructiv-educativ
  IV.1.3. Igiena copiilor de vârsta şcolara
  a. Dezvoltarea fizica si neuropsihica in perioada 6 (7) – 18 ani
  b. Igiena activităţii şcolare
  c. Cerinţele igienice in unităţile şcolare

IV.2. Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor si tinerilor
IV.3. Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile in instituţiile pentru copii
IV.4. Condiţiile igienico-sanitare din instituţiile de învăţământ şi influenţa lor asupra stării de sănătate a elevilor şi a randamentului şcolar.

 1. Terenul construcţiilor şcolare
  b. Amplasarea clădirilor şcolare
  c. Orientarea clădirii şcolare
  d. Iluminatul sălilor de clasa
  e. Cubajul de aer din clasa
  f. Temperatura interioara in clase si in şcoala
  g. Mobilierul şcolar
  h. Laboratoarele şcolare
  IV.5. Întocmirea raţională a orarelor şcolare, mijloc de prevenire a surmenajului la şcolari.
  a. Curbele diurne, săptămânale, semestriale si anuale
  b. Alcătuirea orarului pe criterii igienice
  c. Igiena examenelor
  IV.6. Oboseala şcolară
  a. Cauze care ţin de elev
  b. Cauze care ţin de cadrul didactic
  c. Cauze care ţin de cadrul organizatoric si administrativ al scolii
  IV.7. Prevenirea bolilor infecţioase în şcoli.

V.3. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor .Examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii

 

 1. BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGIE
  VI.1. Partea generală

  VI.1.1. Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazda, rolul ambiantei in producerea infecţiei.
  a. Infecţia
  b. Agentul patogen
  c. Macroorganismul
  d. Mediul exterior
  VI.1.2. Noţiuni de epidemiologie generala
  a. Introducere
  VI.1.3. Factorii epidemiologici principali
  c. Izvorul epidemiogen
  d. Căile de transmitere
  e. Masa receptiva
  VI.1.4. Factorii epidemiologici secundari
  a. Factorul natural
  b. Factorul economico-social
  VI.1.4. Formele de manifestare ale procesului epidemic
  VI. 2. Diagnosticul bolilor infecţioase
  a. Introducere
  b. Datele epidemiologice
  c. Examenul clinic general
  d. Datele de laborator

VI.3. Tratamentul bolilor infecţioase
a. Generalităţi
b. Tratamentul cu antibiotice si chimioterapice
c. Tratamentul specific
d. Tratamentul chirurgical
e. Colectarea dezechilibrelor funcţionale
f. Combaterea inflamaţiei si altor mecanisme patogene
g. Tratamentul simptomatic
h. Tratamentul de susţinere si stimulare nespecifica
i. Repaosul si tratamentul igieno-dietetic
VI.4. Practica îngrijiri bolnavilor infecţioşi
V.4.1. Profilaxia bolilor infecţioase
V.4.1.1 Generalităţi
V.4.1.2. Masuri antiepidemice in focar
a. Masuri îndreptate împotriva izvorului de infecţie
b. Masuri pentru întreruperea cailor de transmitere
c. Masuri pentru creşterea rezistentei organismului
d. Masuri adresate factorilor epidemiologici secundari
VI.5. Partea specială
VI.5.1. Clasificarea bolilor infecţioase
VI.5.2. Infecţii aerogene
a. Scarlatina, angina streptococica
b. Rujeola
c. Rubeola
d. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
e. Tusea convulsiva
f. Parotidita epidemica
g. Gripa, viroze respiratorii
h. Difteria
i. Meningitele
j. Encefalitele
k. Pneumoniile
l. Tuberculoza
m. Infecţii digestive
n. Toxiinfecţiile alimentare
o. Hepatitele acute virale
VI.5.3. Boli cu poarta dominanta tegumentul si mucoasele
a. Infectii stafilococice – septicemii

VI.5.4. SIDA

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Manescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II -A ;( pag. 9-33, 35 -63, 79 – 91, 95-103, 107-127);
 • Cocora; Igiena – Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 131-140, 146-160, 163-167);
 • Cordeanu; Igiena – Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A, (pag. 169-182, 185-208, 216);
 • Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 222-230, 231-235, 237-240,259-262, 265- 269, 270-271, 273-281, 284-289, 291-293, 294, 296, 300-307, 309-312;
 • Bocarnea; Boli infectioase si epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, (pag. 12-22, 23-29, 32-39, 58-74, 77, 84-91, 104, 107-144, 151, 165, 181, 118;
 • Silion, C. Corduneanu, Bazele Medicinii Muncii – Teorie si practica, Ed.Moldo Grup, Iasi ,2002;
 • Manu, T. Niculescu; Practica Medicinii Muncii; Ed. Medicala,1978;

 

 1. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;
 2. Ordinul  Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile;
 3. Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei;
 4. Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii;
 5. Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificările si completările ulterioare;
 7. Ordinul 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie intervenţionala, cu modificările si completările ulterioare;
 8. Ordinul   Nr. 14 din 24 ianuarie 2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare;
 9. Ordinul   Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
 10. Ordinul   Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 219 din 04/01/2002 aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 12. Ordinul M.S. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 13. Ordinul 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 14. Ordonanţa   Nr. 124 din 29 august 1998    *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
 15. Ordinul Nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările si completările ulterioare;
 16. Ordinul   Nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
 17. Ordonanţa de Urgenta  Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 18. Legea  Nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor;
 19. Legea  Nr. 16 din 8 ianuarie 1998, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare;
 20. Legea  Nr. 98 din 10 noiembrie 1994    *** Republicată privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare;
 21. Legea  Nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată  prin Legea 311/2004.

 

 

ASISTENT MEDICAL LABORATOR

Tematica

 1. Hemoglobina: structură, funcţii;
 2. Eritrocitul: structură, funcţii, variaţii;
 3. Anemia feriprivă -simptome, investigaţii de laborator;
 4. Anemia megaloblastică- simptome, investigaţii de laborator;
 5. Anemiile hemolitice- simptome, investigaţii de laborator;
 6. Leucocitul-structură, forme, variaţii;
 7. Leucemia granulocitară cronică – simptome, investigaţii de laborator;
 8. Leucemia limfatică cronică: simptome, investigaţii de laborator;
 9. Trombocitul şi seria trombocitară;
 10. Hemostaza-faza intrinsecă şi extrinsecă;
 11. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh;
 12. Colesterolul sanguin (surse, valori, importanţă clinică);
 13. Formarea ureei: urogeneza-semnificaţie clinică;
 14. Formarea acidului uric – semnificaţie clinică;
 15. Sucul gastric: compoziţie, explorare de laborator;
 16. Materii fecale-compoziţie, explorare de laborator;
 17. Urina-compoziţie, explorare de laborator;
 18. Diagnosticul de laborator în infecţiile TBC;
 19. Tromboza;
 20. Infarctul;
 21. Inflamaţia;
 22. Tumori maligne-caractere de malignitate, exemple;
 23. Ciroza hepatică;
 24. Infecţii nosocomiale: definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării;
 25. Toxiinfectiile alimentare-definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării prin coprocultură;
 26. Antibiograma-tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanţă;
 27. Metode de laborator în vederea prevenirii contaminării cu agenţi patogeni;
 28. Virusurile-caracterizare generală, cultivare, tehnica de recoltare şi de lucru a probelor necesare pentru examenele virusologice;
 29. Recoltarea produselor biologice în vederea examenului bacteriologic;
 30. Hematopoieza-definiţie, celule şi organe hematopoietice; determinarea hemoleucogramei;
 31. Boala Hodgkin-cauze, aspecte patologice, investigaţii de laborator;
 32. Diabetul zaharat-afecţiune metabolică. Diagnosticul prin examenul sumarului de urina şi determinarea glicemiei;

Microbiologie

 1. Bacteriile-formă, dimensiuni, mod de grupare şi structură;
 2. Cultivarea bacteriilor-tipuri de medii de cultură şi tehnicile de însămânţare a acestora;
 3. Sterilizarea şi dezinfecţia: definiţie, tipuri de sterilizare şi substanţele folosite la sterilizare;
 4. Recoltarea produselor biologice, a apei şi alimentelor pentru examenele de laborator: recoltarea şi transportul produselor patologice (sânge, secreţii purulente, secreţii uretrale şi vaginale, exudat nazo-faringian, spută, urină, materii fecale); recoltarea apei pentru examenul bacteriologic şi fizio-chimic; recoltarea alimentelor pentru controlul sanitar;
 5. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native şi colorate; coloranţii folosiţi în bacteriologie şi tipuri de coloranţi;
 6. Patogenitatea microorganismelor şi procesul infecţios-patogenitatea, virulenţa, toxigeneza, surse de infecţie, multiplicarea bacteriilor şi evoluţia infecţiilor;
 7. Mijloace de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene: imunitatea naturală şi imunitatea dobândită (antigenele, anticorpii, imunitatea umorală, imunitatea mediată celular, imunitatea activă, vaccinurile, imunitatea pasivă, seroprofilaxia).
 8. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 9. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 10. Bacilii gram (-): E.colli, Salmonella, Schigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 11. Bacilul difteric, b. tuberculos, b. cărbunos-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 12. Germenii anaerobi: bacilul tetanic, b. gangrenei gazoase şi b. botulinic- habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 13. Treponema pallidum: caractere morfo-tinctoriale, rezistenţa la agenţi chimici şi biologici, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator.

Virusologie

 1. Virusurile: caractere generale, clasificare, morfologie şi structură;
 2. Multiplicarea virusurilor şi metodele de cultivare a acestora (pe animale de laborator, pe ouă embrionate, pe culturi de celule).

Parazitologie

 1. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple;
 2. Clasa Sporozoare, genul Plasmodium: clasificare, mod de înmulţire, caractere de patogenitate;
 3. Încrengatura Plathelminti, clasa Cestode, familia Taeniide: morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;
 4. Încrengatura Nemathelminti, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae, familia Oxyuridae: morfologie, ciclu evolutiv, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;

Entomologie

 1. Clasa arachnidae, familia Ixodidae, familia Sarcoptidae: morfologie, evoluţie, mod de transmitere, rol patogen, diagnostic de laborator;
 2. Clasa Insecta, familia Culicidae, familia Muscidae, familia Pulicidae, familia Pediculidae: morfologie, evoluţie;
 3. Mijloace de combatere a artropodelor: măsuri profilactice, măsuri distructive (metode mecanice, fizice, chimice şi biologice).

Micologie

 1. Morfologia, înmulţirea, nutriţia, toxinele şi rolul patogen al ciupercilor.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Apăteanu VladRecoltarea, conservarea şi transfuzia de sânge, Editura Medicală Bucureşti 1997;
 2. Aramă Sorin ŞtefanExplorări funcţionale, Ediţia a-II-a revizuită, Editura Cermaprint, Bucureşti 2007;
 3. Buiuc DumitruMicrobiologie medicală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1995;
 4. Debeleac Lucia, I. Popescu-DrandaMicrobiologie, Editura Medicală Amalteea, Bucureşti 1994;
 5. Dimache Gheorghe, Panaitescu DanMicrobiologie şi parazitologie medicală, Editura Uranus, Bucureşti 1994;
 6. Enache Florica, Stuparu MariaDiagnosticul de laborator în hemostaza, Editura ALL, Bucureşti 1998;
 7. Gherman IoanCompediu de parazitologie clinică-Editura ALL, Bucureşti 1993;
 8. Lotreanu VictorAnalize medicale, Editura CNI, Bucureşti 2000;
 9. Mihele DenisaBiochimie clinică-metode de laborator, Editura Medicală, Bucureşti, 2000;
 10. Popescu Mut DeliaHematologia clinică- Editura Medicală Bucureşti, 2001;
 11. Sajin Maria, Adrian CostacheCurs de anatomie patologică- Ediţia a-II-a revizuită, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2005;
 12. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 15. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 16. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 18. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;

Articole recomandate